fundació.cat

El concurs

Jurat

Benvinguda / Benvingut al WAPPS 2020/2021 Concurs de creació de Webs i Apps

2020-21

Gemma Medina

Llicenciada en Filologia Catalana i Tècnica en gestió editorial en Oberta Publishing

Lina Camprubi

Coordinadora de mobilitat i professora de cicles formatius d'Informàtica a l'Institut Tecnològic de Barcelona